سایر رزین‌ها

پلي ايميدها: صنعت هوافضا پس از جنگ جهاني دوم رشد سريعي داشت. و موجب افزايش تقاضا براي كامپوزيتهاي مهندسي در...

سایر الیاف

در برخي كاربردها ذرات معدني به عنوان تقويت كننده پليمرها استفاده مي‌شوند. ذرات معدني به شرط دارا بودن نسبت aspect...

الیاف شیشه

الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت مي‌باشد و انواع مختلفي از آن بصورت تجاري وجود دارند...

الیاف کربن

شرايط مورد بحث در طول فرآيند پليمريزاسيون تا ساختار گرافيتي، به دقت انتخاب و كنترل مي‌شوند. در طول اين فرآيند...

الیاف کولار

الياف آراميد كه در حدود سالهاي ۱۹۷۰معرفي شد، تركيب آلي حلقوي از كربن، هيدروژن، اكسيژن و نيتروژن مي‌باشد. دانسيته كم...

الیاف طبیعی

اليافي كه از منابع طبيعي مانند معادن، حيوانات و گياهان بدست مي‌آيند، در گروه الياف طبيعي قرار مي‌گيرند. مصريان باستان...