درباره کامپوزیت

مقدمه‌ای بر مواد کامپوزیت آشنايي با كامپوزيت مقدمه‌اي درمورد مواد كامپوزيت. الياف توضيحاتي درمورد الياف شيشه، كربن، آراميد، طبيعي و...