دوره‌های آموزشی پژوهشگاه پلیمر

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، فهرست دوره های آموزشی کوتاه مدت خود را که شامل ۵ دوره تخصصی در زمینه مواد کامپوزیت است، اعلام نمود.

دوره‌های کامپوزیت شامل رشته پیچی، رزین‌ها، پالتروژن، ضربه سرعت بالا و دوره دو روزه کامپوزیت می باشد که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۴ آذر، ۲۲ آذر، ۱۰ دی، ۱۷ دی و ۴-۳ بهمن برگزار می‌شوند.

فهرست کامل دوره‌ها را از اینجا دریافت نمایید.