کتاب مطالعه بازار مواد کامپوزیت ایران

آخرین مطالعه بازار مواد کامپوزیت با عنوان “مروری بر بازار مواد کامپوزیت در ایران و جهان” توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منتشر شد…

این کتاب که پس از ویرایش سال ۸۴ و ۸۷، سومین مطالعه بازار مواد کامپوزیت محسوب می‌شود، در ۲۵۴ صفحه و چهار بخش اصلی تنظیم شده است:

۱- صنعت کامپوزیت در جهان با تاکید بر کشورهای مؤثر بر بازار ایران

۲- بازارهای مورد توجه در صنعت کامپوزیت

۳- صنعت کامپوزیت در ایران

۴- راهنمای صنعت (لیست شرکت‌های فعال)

ضمیمه فنی شامل جداول خواص مواد کامپوزیت

این کتاب با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان از انتشارات پژوهشگاه (۴۴۷۸۷۰۵۶ و ۴۸۶۶۲۰۵۰) و نیز فروشگاه ایران کامپوزیت (۶۶۹۴۳۰۵۸) قابل تهیه می‌باشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید