نمونه فیلم‌ها

نمونه فیلم‌های آموزشی در زمینه مواد کامپوزیت

ردیفعنوان فیلملینک دانلود
1BMCدانلود
2Centrifugeدانلود
3filament winding (رشته پیچی) دانلود
4hand lay up (لایه چینی دستی)دانلود
5vacuum infusion process (VIP)دانلود
6pultrusionدانلود
7resin transfer molding (RTM)دانلود
8SMCدانلود
9SME Lay Upدانلود
10SME Liquid Moldingدانلود
11SME Pultrusionدانلود
12SME Spray upدانلود