استانداردهای ASTM

استانداردهای تست مواد کامپوزیت

ردیفعنوان استانداردلینک دانلود
1استاندارد مشخصات D709دانلود
2استاندارد فشار D695دانلود
3استاندارد کشش D638دانلود
4استاندارد سرعت اشتعال D635دانلود
5استاندارد ضربه D256دانلود
6استاندارد طبقه‌بندی عیوب D2562دانلود
7استاندارد اندازه‌گیری چگالی D792دانلود
8استاندارد ضربه تیرک یک سر گیر D4812دانلود
9استاندارد ترمیم لوله یا کامپوزیت F2019دانلود
10استاندارد مشخصه اشتعال سطحی مواد ساختمانی E84دانلود
11استاندارد آزمون راهنمای کامپوزیت‌های پارچه‌ای D6856دانلود
12استاندارد شکست Translaminar ورقه‌های کامپوزیتی E1922دانلود
13استاندارد آزمون خستگی ورقه‌های کامپوزیتی D6873دانلود
14استاندارد راهنمای شناسایی الیاف، فیلرها و مغزی E1471دانلود
15استاندارد ثبت نتایج آزمون خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها E1434دانلود
16استاندارد خمش دوبعدی ورقه‌های ساندویچی کامپوزیتی D6416دانلود
17استاندارد رفتار حرارتی‌نمای کامپوزیتی E1740دانلود
18استاندارد تست غیرمخرب مخزن تحت فشار کامپوزیتی E2119دانلود
19استاندارد مشخصه رزین جهت تعمیر سازه‌های ساندویچی E1556دانلود
20استاندارد شناسایی مواد کامپوزیت E1309دانلود
21استاندارد چسباندن کامپوزیت به مغزی E1307دانلود
22استاندارد تعیین مشخصه نرده‌های پالتروژنی F1092دانلود
23استاندارد مشخصه لوله و میله استفاده شده در Live Line Tools دانلود
24استاندارد استحکام تیرک خم شده D6415دانلود
25استاندارد ضریب انبساط حرارتی الوارهای کامپوزیتی D6341دانلود
26استاندارد آزمون تحمل بار ورق‌های کامپوزیت D5961دانلود
27استاندارد تهیه قطعات کامپوزیتی از پیش‌آغشته D5687دانلود
28استاندارد طبقه‌بندی عیوب ظاهری قطعات کامپوزیتی D2563دانلود
29استاندارد میزان خاکستر پلاستیک‌ها D5630دانلود
30استاندارد طبقه‌بندی شکست اتصالات D5573دانلود
31استاندارد الوارهای کامپوزیتی با کاربرد ساختاری D5456دانلود
32استاندارد فلنچ‌های کامپوزیتی D5421دانلود
33استاندارد مشخصه پنل‌های کامپوزیتی دیواره و سقف D5319دانلود
34استاندارد آزمون قطعات کامپوزیتی خودرو/صنعتی D4762دانلود
35استاندارد پولیش مخصوص کاشی‌های کامپوزیتی D4386دانلود
36استاندارد طبقه‌بندی عیوب ظاهری قطعات پالتروژن D4385دانلود
37استاندارد تهیه ورق‌های کامپوزیتی از پارچه شیشه D4357دانلود
38استاندراد تعیین مشخصه مواد پلاستیکی D4000دانلود
39استاندارد اصطلاحات پالتروژن D3918دانلود
40استاندارد تلورانس ابعادی قطعات پالتروژن D3917دانلود
41استاندارد استحکام کششی میله پالتروژن D3916دانلود
42استاندارد استحکام برشی صفحه‌ای میله پالتروژن D3914دانلود
43استاندارد اصطلاحات کامپوزیت D3878دانلود
44استاندارد آزمون اتصال ساده Lap Shear- D5868دانلود
45استاندارد مشخصات پنل‌های کامپوزیتی D3841دانلود
46استاندارد طبقه‌بندی قطعات پالتروژن بر اساس اجزا D3647دانلود
47استاندارد درصد اجزای پیش‌آغشته D3529دانلود
48استاندارد لوله‌های GRP تحت فشار D3517دانلود
49استاندارد درصد اجزای کامپوزیت D3171دانلود
50استاندارد کشش کامپوزیت‌های با استحکام بالا D3039دانلود
51استاندارد لوله‌های ریخته‌گری گریز از مرکز D2997دانلود
52استاندارد لوله‌های GRP فیلامنت وایند D2996دانلود
53استاندارد درصد اجزای معدنی کامپوزیت‌ها D2584دانلود
54استاندارد ورق‌های کامپوزیتی چندلایه D709دانلود
55استاندارد تست ورق‌های تراشکاری شده D349دانلود
56استاندارد تعیین اجزای پیش‌آغشته C613دانلود
57استاندارد ساخت ورق‌های کامپوزیت مقاوم به خوردگی C582دانلود
58استاندارد نقایص ظاهری پالتروژن D4385دانلود
59استاندارد کشش D3039دانلود
60استاندارد مشخصه لوله D2997دانلود
61استاندارد مشخصه لوله D2996دانلود
62استاندارد محتوی پس از سوزش D2584دانلود
63استاندارد ورق مقاوم به خوردگی C582دانلود
64استاندارد سختی بارکل D2583دانلود
65استاندارد مشخصات پنل D3841دانلود
66استاندارد تعیین درصد حباب D2734دانلود
67استاندارد طبقه‌بندی عیوب D2563دانلود
68استاندارد خمش D790دانلود