خانه / دوماهنامه صنعت کامپوزیت

دوماهنامه صنعت کامپوزیت

دوماهنامه صنعت کامپوزيت (اخبار روز + دانش فني)

دوماهنامه صنعت کامپوزیت دارای بخشهای زیر است:
– اخبار؛ اخبار صنعت کامپوزیت ایران و نیز اخبار مرتبط با صنعت داخل از تازه های صنعت کامپوزیت جهان.
– دانش فنی؛ مطالب علمی – فنی قابل استفاده توسط فعالان صنعت
– معرفی کتاب، سایت و شرکت فعال در حوزه مواد و فناوری کامپوزیت
– بازار؛ لیست قیمت محصصولات عرضه شده توسط شرکتها

این دو ماهنامه از مهر 1393 بصورت رایگان منتشر می شود و امکان تبلیغ در آن برای شرکتها بوجود آمده است.
در این ارتباط، سه تبلیغ تمام صفحه (شامل صفحه پشت جلد و پشت و روی انتهای دوماهنامه) و باکس های یک چهارم و یک هشتم صفحات میانی و همچنین درج آرم شرکتها در صفحه بازار برای شرکتهای علاقمند در این حوزه آماده شده است.

ردیفشماره دوماهنامهدانلود
1دوماهنامه صنعت کامپوزیت 71 دانلود دوماهنامه
2دوماهنامه صنعت کامپوزیت 72دانلود دوماهنامه
3دوماهنامه صنعت کامپوزیت 73دانلود دوماهنامه
4دوماهنامه صنعت کامپوزیت 74دانلود دوماهنامه
5دوماهنامه صنعت کامپوزیت 75دانلود دوماهنامه