تماس با ما

شبكه ايران كامپوزيت، توسط شركت مهندسي كامپوزيت البرز و با پشتيباني محتوی از گروه کامپوزیت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران راه اندازي شده است.

 

شركت مهندسي كامپوزيت البرز (آقاي مهندس استيري، خانم همنام):

تلفن: ۶۶۹۴۳۰۵۸ تلفاكس: ۶۶۹۴۲۹۴۵

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران:

آقاي دكتر رضادوست (عضو هیئت علمی گروه كامپوزيت):  ۴۸۶۶۲۴۶۸

 

آدرس: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک ۳۸، واحد۴، شركت مهندسي كامپوزيت البرز.