خانه / امکانات سایت / لیست شرکت‌ها / متفرقه / لیست شرکت‌ها با موضوعات فعالیت متفرقه

لیست شرکت‌ها با موضوعات فعالیت متفرقه

لیست شرکت‌ها با موضوعات فعالیت کامپوزیت‌های گرمانرم و صنایع مرتبط در زیر قرار داده شده است.

ردیفموضوع فعالیتشرکتمحصول/ فرآيند
1صنایع مرتبطایران ترانسفوتجهيزات برق
2صنایع مرتبطایران خودرو دیزلدستي- RTM
3صنایع مرتبطپارس سوئیچتجهيزات برق
4صنایع مرتبطپرمایونمقاوم سازی
5صنایع مرتبطتوسعه انرژی کیش (اندیکو)مقاوم سازی
6صنایع مرتبطتوصانمقاوم سازی
7صنایع مرتبطحدید فام صنعتدستی- کف پوش
8صنایع مرتبطخدمات مهندسی رادیابمقاوم سازی
9صنایع مرتبطرانیرانقطعات کامپوزیت اتوبوس
10صنایع مرتبطروستیکدکوراسیون داخلی
11صنایع مرتبطصنعتی عمران تهویهتاسیسات تهویه مطبوع
12صنایع مرتبطعقاب افشانقطعات کامپوزیت اتوبوس
13صنایع مرتبطفابیسساندویچ پنل پی یو
14صنایع مرتبط
15صنایع مرتبطگروه صنعتی برنزقطعات خودرو
16صنایع مرتبطمشاورین پوشش‌های صنعتی کسریکف پوش و لاينينگ
17صنایع مرتبطمشیران شبکهشبکه‌های پلیمری
18صنایع مرتبطمهندسی ابتکار صنعت آریامدل‌سازی به روش پرینت 3D
19صنایع مرتبطهواسازتاسیسات تهویه مطبوع
20صنایع مرتبطیونی پارتپوشش
21کامپوزیت های گرمانرمپارسه چوبچوب- پلاستيک
22کامپوزیت های گرمانرمپلاستیک‌های مهندسی درخشان سازکامپوزیت‌های گرمانرم
23کامپوزیت های گرمانرمپویا نشان پردیسکامپاند گرمانرم
24کامپوزیت های گرمانرمچوب پلاست توسکاچوب- پلاستيک
25کامپوزیت های گرمانرمدنا صنعت یاسوجلوله و اتصالات
26کامپوزیت های گرمانرمکیمیافروزکامپوزیت‌های گرمانرم
27کامپوزیت های گرمانرمنیرومند پلیمرکامپوزیت‌های گرمانرم
28کامپوزیت های گرمانرمویژگان بسپار شرقکامپوزیت‌های گرمانرم