خانه / امکانات سایت / لیست شرکت‌ها / انجمن‌ها / انجمن‌ها و واحدهای تحقیقاتی-آزمایشگاهی

انجمن‌ها و واحدهای تحقیقاتی-آزمایشگاهی

لیست انجمن‌ها و واحدهای تحقیقاتی-آزمایشگاهی فعال در زمینه صنعت کامپوزیت:

ردیفشرکتمحصول/ فرآيند
1انجمن تولید کنندگان رنگ و رزینانجمن صنفی
2انجمن خوردگیانجمن علمی
3انجمن علمی کامپوزیتانجمن علمی
4انجمن کامپوزیت ایرانانجمن صنفی
5پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايرانپالتروژن، پرس، RTM ، infusion و رشته پیچی، آزمون و تحقیقات
6پژوهشگاه صنعت نفتتحقیقات کاربردی
7پژوهشگاه نیروتحقیقات کاربردی
8شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایرانتحلیل فناوری
9متالورژی رازیآزمون
10مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو (کفا)آزمون
11موسسه کامپوزيت ايرانآزمون، تحقیقات، نمونه سازی