خانه / اخبار / اخبار داخلی / لوله کامپوزیتی انتقال گاز

لوله کامپوزیتی انتقال گاز

نشریه صنعت کامپوزیت 72 نوشت “طراحی و ساخت لوله های کامپوزیتی برای جایگزینی با لوله های فلزی” توسط شرکت گاز استان بوشهر طراحی و اجرا شد. این طرح در سه مرحله شامل مطالعات اولیه و شبیه سازی، ساخت و اجرای پایلوت انجام شده است.

به گفته مسئول امور پژوهش و فناوری شرکت گاز استان بوشهر، پس از پایان مطالعات اولیه و انجام تستهای آزمایشگاهی این پروژه، اقدام به حفاری و بسترسازی شده، ۵٠ متر از خطوط گازرسانی استان توسط لوله های کامپوزیتی جایگزین لوله های فلزی شد.

وی با مطلوب ارزیابی کردن اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: تست هیدرو استاتیک این پروژه نیز به مدت ٢ ساعت در فشار PSI۴٠٠ با موفقیت انجام شده و هم اکنون قسمتی از مسیر اصلی گازرسانی شهر دلوار توسط لوله های کامپوزیتی اجرا شده است. بهروزی هزینه اجرای این پروژه را یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون ریال ارزیابی کرد و افزود: اجرای این لوله ها برای جایگزینی با لوله های فلزی، به تدریج در نقاط دیگر استان نیز اجرا خواهد شد.

حتما ببینید

انتشار دوماهنامه صنعت کامپوزیت ۷۵

هفتاد و پنجمین شماره دوماهنامه صنعت کامپوزیت منتشر شد. در سرمقاله این شماره، قسمت دوم …