خانه / اخبار / اخبار داخلی / دوره آموزشی کامپوزیت

دوره آموزشی کامپوزیت

حتما ببینید

انتشار دوماهنامه صنعت کامپوزیت ۷۵

هفتاد و پنجمین شماره دوماهنامه صنعت کامپوزیت منتشر شد. در سرمقاله این شماره، قسمت دوم …